Skip to content

Nesjarslaget

Bakgrunnen for prosjektet Nesjar 2016:

Brunlanes historielag og Larvik historielag tok sammen initiativ til at sjøslaget ved Nesjar skulle markeres som en nasjonal begivenhet. Under navnet Nesjar 2016 har det i jubileumsåret blitt arrangert flere store markeringer: Gudstjeneste på Mølen, Nesjarspelet, pilegrimsmarsj, arkeologisk feltarbeid i Værvågen, DKS-forestilling for elever på 6. trinn, reising av Nesjarmonumentet.

Nesjarslaget er den første, nøyaktig daterte hendelsen i norsk historie (palmesøndag 25. mars 1016). De viktigste skriftlige kildene som forteller om Nesjarslaget er: «Heimskringla» av Snorre Sturlason, «Fagerskinna», «Den legendariske Olavssaga», «Flatøybok», «Ågrip» og kvadet «Nesjavisur» av Sigvat Skald. Dette store og viktige sjøslaget stod, etter all sannsynlighet i – og utenfor Værvågen «bak» Mølen i Brunlanes, i Larvik kommune.

Slaget ved Nesjar blir betraktet som ett av de mest avgjørende sjøslagene i norsk historie, der det kan ha deltatt opp mot 5000 mann og 70 skip. I slaget seiret Olav Haraldsson (senere Olav den Hellige) over en rekke av de mektigste norske høvdingene (blant annet Einar Tambarskjelve). Lederen for motstandshæren var den mektige trønderen Svein jarl. Kongen hadde med seg seg mellom 120-200 brynjekledde spesialsoldater i skipet sitt.

Kong Olav Haraldssons seier i dette slaget gjorde at han klarte å få herredømme over hele Norge, som første konge siden Harald Hårfagre. Dette la grunnlaget for en strukturert statsmakt i Norge og innføring av kristendommen.

Nesjar 2016, Nesjarslaget og Nesjarspelet har fått mye og god omtale i media o.l.

Styringsgruppen har bestått av

  • Leder Hallstein Bast, Larvik kommune
  • Hans Hilding Hønsvall, (daværende) fylkesordfører Vestfold fylkeskommune
  • Erling Lae, (daværende) fylkesmann i Vestfold
  • Knut Rimstad, leder Brunlanes historielag
  • Arnfinn Løvaas, (daværende) leder Larvik historielag
  • Anne Bente Korssjøen Johnsen, Larvik kommune
  • Prosjektleder Kjersti Jacobsen

Samarbeidspartnere

Foto: © Bjørn Evensen