Skip to content

Helgeroa

Helgeroa ligger i Larvik kommune, i Vestfold fylke.

Vi vet ikke sikkert når folk slo seg ned her, men beliggenheten tilsier at det har funnet sted tidlig og rimelig sikkert var det bosetting her før vikingetiden.

Helgeroa er et naturlig knutepunkt mellom landeveis- og sjøveisferdsel. Den gamle ferdaveien eller Kongeveien gjennom Vestfold fulgte raet, og endte opp her. herfra var det båtskyss til og fra Langesund, Brevik, Porsgrunn og Skien. Mange er de kongene, norske og utenlandske, som har reist over Helgeroa.

Helgeroa har fra tidlig vært et viktig utskipningssted for tømmer og trelast. I tillegg har stedet vokst fram på fiske, losing og båtskyss. Tolloppsyn ble etablert her i 1630 og fra offentlig posttjeneste startet i 1647, ble posten fraktet over Helgeroa til/fra et hovedpostkontor i Brevik. Det første vertshuset kom i 1660.

I omegnen har det vært mange større og mindre gårdsbruk. Jordbruk var tidlig en viktig levevei takket være det gunstige klimaet.

Fiske har selvsagt vært en viktig næringsvei og her har i tidligere tider vært livlig handel med mange typer varer.

I dag er Helgeroa et ettertraktet turiststed med flere campingplasser, tallrike hytter og populær havn for båtfolket.

Helgeroafergene

Helgeroafergene har muligheter for øyhopping i sin sommerrute mellom Helgeroa og Langesund. Stokksundet, hvor Olav menn sannsynligvis hadde tilhold, ligger mellom Store Arøya og Stokkøya.

  • Helgeroa
  • Stokkøya (Frambrygga)
  • Store Arøya (the Large Arøya)
  • Lille Arøya, Melkeplassen (the Small Arøya)
  • Lille Arøya, Fiskebrygga (the Small Arøya)
  • Siktesøya (Svensvika)
  • Langøya
  • Langesund

På Store Arøya er det mulighet for å overnatte på Arøyaskolen. Se også Arøyene og Stokkøya hos vestfoldguide.no

Foto: © Jarle A. Melby