Skip to content

Kontakt oss

Brunlanes historielag, Larvik historielag, Museumsforeningen

nesjar2016.no kan kontaktes via: 

Brunlanes historielag

Brunlanes Historielag er en kulturvernforening i​ Larvik kommune.​​ Vi har ca. 330 medlemmer bosatt i og utenfor kommunen.​​

Historielaget eier to eiendommer i tidligere Brunlanes kommune:​

  • Halle Mølle ved Hallevannet
  • Gamle Brunlanes Herredshus på Tanum

Larvik historielag

Larvik historielag ble stiftet i Larvik Museums lokaler 22.01.2004. På stiftelsesmøtet ble det lagt frem visjoner for Larvik historielag. Vi vil starte historielaget ved å gi folk mest mulig opplevelse. Dette i form av turer og utflukter. Vi vil også oppfordre medlemmene til å være med i grupper  som har egne spesialfelt. Fresjeborgen er et eksempel på en slik gruppe.

Larvik historielag er likestilt med de andre historielagene i kommunen. Hvis laget vil ta opp mer direkte lokalhistorisk arbeid i deler av kommunen som har egne historielag, bør/skal det skje i samarbeid eller i forståelse med de andre lagene.

Hensikten med foreningen er:

  • fremme interessen for lokalhistorie
  • samle kunnskap om Larviks historie gjennom tidene
  • gi medlemmene opplevelser og innsikt i distriktets historie
  • Dette kan gjøres ved å arrangere turer, ekskursjoner, foredrag og kurs

Byen er kjerneområdet for lagets virksomheter. Samtidig kan det være en oppgave å gi medlemmene innsikt og opplevelser knyttet til lokalhistorie i andre deler av kommunen og utenfor kommunens grenser.

Innhold til nesjar2016.no

Hvis du har bilder, video, lenker til omtaler o.l. som vi kan bruke på nesjar2016.no er vi svært takknemlige! Dette kan sendes i e-post til nettredaksjonen. Det er viktig at du eller den som har opphavsrett gir oss bruksrett og at vi får vite hvem bilder og video skal krediteres.

Foto: Solnedgangen i Helgeroa © Jarle A. Melby