Skip to content

Nesjarmonumentet

Nesjarmonumentet ble reist på Helgeroa brygge i Larvik kommune Olsok 29. juli 2016 til tusenårsmarkeringen av Nesjarslaget 25. mars 1016.

Korset

For å symbolisere seieren i Nesjarslaget og hentydningen til kong Olavs innføring av kristendommen, er det plassert to 8 meter høye larvikittblokker ved siden av hverandre. Det kan blant annet oppfattes som to stridende parter. Korset og sverdet har identisk form, men representerer også motsetninger – det gode og det onde. De to hakkene som er skåret ut av stenblokkene, kan oppfattes som en helhetlig form, der sidene vender mot hverandre. Her kommer det til syne et omriss av et kors på himmelen bak. «Korset» mellom søylene assosieres også med symbolet til sverdet, og forestillingen om at sverdet har forvandlet seg til et kors etter slaget.

Sverdet

Fordi korset er laget som et resultat av Olavs seier i Nesjarslaget, var det naturlig å sette sverdet i relasjon til dette. Derfor ligger det et 8 meter langt, brukket sverd i larvikitt foran de «stridende parter». Det ser ut som om sverdet har falt ut fra monumentet og fremstiller negativformen av hulrommet mellom stensøylene. Ideen er at tilskueren visuelt kan sette tilbake det stykket som mangler i monumentets hulrom.

Kunstneren

Den mye brukte og meget anerkjente billedhuggeren Martin Kuhn er opprinnelig fra Tyskland. Siden 1994 har han jobbet og bodd i Larvik. Kuhn har sitt atelier i stenbruddet Stålåker i Tjølling. Kuhn jobber kun med larvikitt, og denne stenen er etter hans eget utsagn «grunnen til at jeg flyttet til Norge».

Nesjarmonumentet er reist med støtte av

Nesjarmonumentet plakett sponsorer, foto Jarle A. Melby

Foto: © Jarle A. Melby